Previous
Next

ВИДЕОЛОТАРИСКИ ИГРИ НА СРЕЌА

Видеолотариските игри на среќа опфаќаат палета на игри на среќа на специјализирани терминали – ВЛТ апарати, наменети за физички лица над 18 години.

ИНТЕРНЕТ
ИГРИ НА СРЕЌА

Во портфолиото на играчката платформа можат да се најдат видеолотариските игри, спортското обложување, обложувањето во живо и казино игри во живо.

ЕЛЕКТРОНСКИ
ИГРИ НА СРЕЌА

Електронските игри на среќа се игри на среќа кај кои извлекувањето се врши по пат на електронски генератор на случајноста и резултатот се пренесува електронски.

ЏЕКПОТИ

Одговорност кон играчите
Одговорност кон играчите

Со цел да се спречат негативните последици од играњето игри на среќа, ДВЛМ посвети посебно внимание на утврдување на стандардите со кои се овозможува реализирање на политиката на одговорно приредување на игри на среќа, но и политиката на одговорно играње.

Повеќе Информации...

Одговорност кон општеството
Одговорност кон општеството

За нашата компанија, општеството е особено важна тема. Како компанија, свесни сме за одговорноста која ја имаме. Од тие причини инвестираме во промоција на вредности поврзани со образованието, спортот, негуваме идеја за еднаков третман на сите учесници во општеството.

Повеќе Информации...

иГРИТЕ НА СРЕЌА СЕ ЗАБРАНЕТИ
ЗА ЛИЦА ПОМЛАДИ ОД 18 ГОДИНИ

Друштво за приредување на игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија – КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје.

Локација и работно време

Премиум бизнис центар, бул. Киро Глигоров бр. 2 кат 2, Скопје, Република Северна Македонија