Одговорност кон играчите

На ваше располагање се достапни стручни лица кои можете да ги контактирате на следните адреси и телефонски броеви за помош:

Работно советувалиште Дом на хуманитарни организации Даре Џамбаз

 • Д-р. Павлина Васкова

  Невропсихијатар

 • Д-р. Оливера Суботин Поповска

  Психијатар

 • Д-р. Севиме Пашоли

  Психијатар

 • Славица Шекуткоска

  Социјален работник

иГРИТЕ НА СРЕЌА СЕ ЗАБРАНЕТИ
ЗА ЛИЦА ПОМЛАДИ ОД 18 ГОДИНИ

Друштво за приредување на игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија – КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје.

Локација и работно време

Премиум бизнис центар, бул. Киро Глигоров бр. 2 кат 2, Скопје, Република Северна Македонија