Државна видеолотарија со донација за скијачкиот клуб Пелистер од Битола

ржавна видеолотарија донираше 100.000,00 денари на Скијачкиот клуб Пелистер од Битола.