Општествена Одговорност

ДВЛМ со донација од 1.230.000 денари на Универзитетската Клиника за Детска Хирургија

Државна видеолотарија на РМ како модерна компанија, настојува да одговори на предизвиците и условите со кои се соочува модерното време на бизнисот.

Државна видеолотарија ги поддржа младите физичари

Државна видеолотарија донираше 200.000,00 денари на Друштвото на физичари на Република Македонија (ДФРМ). Наша цел е да им овозможиме на младите средношколци-истражувачи да добијат нормални услови,